ที่มา : Support.microsoft.com

 

ได้ใช้งานมาพักใหญ่ แต่ไม่ได้ว่างพอจะนำมาไว้ใน blog วันนี้ว่างพอละจัดสักหน่อย

 

SFC หรือ System File Checker เป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบไฟล์ในระบบปฏิการ เพื่อหาความผิดปกติและซ่อมแซม นานๆ ได้เห็นเครื่องมือดีๆ และใช้ได้จริงๆ คลอดออกมาให้เห็นบ้างกันบ้าง และ SFC นี้ก็มีตั้งแต่ MS Windows 8 เป็นต้นมา

 

วิธีใช้

sfc

 

SFC จะทำการ scan ไฟล์ระบบและทำการแทนที่ไฟล์ระบบที่เสียหายด้วยสำเนาที่ได้ทำไว้ (cache) ซึ่งหลังจากสแกนเสร็จ อาจจะได้ผล ดังนี้

  • ไม่พบความผิดปกติใดๆ
  • ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องแก้ไขด้วยการใช้ SFC ใน safe mode
  • พบความผิดปกติ และได้ดำเนินการแทนที่ไฟล์เรียบร้อยแล้ว
  • พบความผิดปกติ และไม่สามารถแทนที่ไฟล์ได้ แก้ไขด้วยการแทนที่ไฟล์โดยผู้ใช้งานเอง
Advertisements