superfour-club.com

 

          วงจรไฟฉุกเฉิน(ผ่าหมาก) ครับพี่ๆทั้งหลาย ก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ยุ่งยาก แค่เปิดโคมไฟหน้ารถออก แล้วหาชุดสายไฟเลี้ยว จากนั้นทดลองเปิดไฟเลี้ยว จะเป็นซ้าย-หรือขวา ก็ได้ มองดูหลอดไฟจะกระพริบ จากนั้นให้ทดลองดึงขั้วต่อสายไฟเลี้ยวออก ถ้าถูกเส้น ไฟจะดับ เมื่อพบแล้วจำเอาไว้ว่าเป็นสายสีอะไร จากนั้นก็ทำแบบเดียวกันอีกข้างนึง เมื่อพบแล้วก็ต่อขั้วเข้าที่เดิม จากนั้นหาสายไฟมาหนึ่งเส้น แล้วต่อขั้วทั้งสองของไฟเลี้ยวด้วยสายไฟเส้นใหม่ ถ้าถูกต้อง ไฟจะกระพริบพร้อมกันทั้งหน้า และหลัง เมื่อทดลองเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาเอาจริง ก็มีสวิตช์โยก3ขา1ตัว สายไฟยาวพอใช้งาน การติดตั้ง เราจะติดตั้งอย่างไรก็ได้ตามถนัดของเรา จากนั้นก็ต่อ สายไฟไปที่ขั้วไฟเลี่ยวในโคมไฟหน้ารถ ทีนี้ไม่ว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา เมื่อเราโยกสวิตช์ให้สายไฟต่อกัน ไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นไฟฉุกเฉินในทันที่

wPBTlS

นี่คือการขอร้อง
ห้ามเปิดไฟฉุกเฉินตอนระหว่างขับขี่ยานพาหนะข้ามแยกโดยเด็ดขาด

IHBH4W

qXbYKH

eBhYkG

8fOpV8

7370lS

p3koQF

Advertisements