ที่มา : http://goo.gl/Y5E2q

 

วันนี้ผมได้นำวิธีเช็คชั่งโมงจอ LCD มาให้ลองเล่นๆดูครับ ได้ประดับความรู้อีกอย่าง

วิธีเช็คจำนวนชั่วโมงการใช้งาน LCD TV………  …รู้แล้วขอภัย เก็บไว้เมื่ิอลูกค้าถาม..

รวบรวมวิธีเช็คว่า lcd ของเราเปิดใช้งานมาทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้ว.

วิธีเช็คจำนวนชั่วโมงการใช้งาน LCD TV

 

Samsung

service menu ของ Samsung กดขณะปิดเครื่อง กด ปิดเครื่องอยู่ กดInfo → Menu → Mute → Power On
จากนั้นเข้าไปที่ Control -> Sub Option ดูตรง PANEL DISPLAY TIME
หมายเหตุ – Samsung Plasma สามารถใช้คำสั่ง เข้า Service menu นี้ได้เช่นกัน

LG

กด Menu บนตัว TV กับ Remote พร้อมกันต้างไว้ 5 วิ

 

SONY

ของ Sony ขณะปิดเครื่อง (Stanby)
1.กดปุ่ม Display (ปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์ i+)
2.กดปุ่มเลข 5
3.กดเพิ่มเสียง (Volume +)
4.กดปุ่ม power แล้วทีวีเราจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอ Service Manu
ให้เลือกดูที่ STATUS ตัวเลขค่า ETI1 คือจำนวนชั่วโมงที่เปิดใช้ครับ (สำหรับ LCD รุ่นเก่า)
สำหรับ LCD รุ่นใหม่ผมทดสอบกับ Sony BE3 รุ่น 32KLV 550A เข้าหน้า Service Manu ได้แต่ยังหาจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานไม่เจอครับ
ตรงหน้าจอ Service Manu ให้กดปุ่ม
1. ปุ่ม 2 และ 5 ใช้เลือกหมวดหลักที่ต้องการ
2. ปุ่ม 1 และ 4 ใช้เลือกรายการย่อยต่างๆ ของหมวดหลักในข้อ 1
3. ปุ่ม 3 และ 6 ใช้เพิ่ม-ลดค่าของรายการย่อยที่เลือกไว้ในข้อ 2

 

Phillips

กด 062596 + info
หรือ 0-6-2-5-9-7-Menu

 

Hitachi

1. กด Menu บนตัวเครื่องค้างไว้
2. กดปุ่ม MENU+8+SELECT ที่ตัว Remote
จะออกจาก service menu ก็กดปุ่ม Exit บน Remote

 

Sharp

1. ปิดเครื่องโดยปุ่ม Power ที่ตัวเครื่อง
2. กด AV กับ Vol – ที่ตัวเครื่องค้างไว้
3. กด Power ที่ตัวเครื่องโดยอย่าเพิ่งปล่อยปุ่ม Av และ Vol –
4. รอจนกว่า service menu ปรากฏบนหน้าจอ
5. ถ้ามีตัวอักษร K ปรากฏบนจอให้กด Volume – & Channel – พร้อมกัน

 

Toshiba

1. เปิด TV
2. กดปุ่ม MUTE บน Remote 2 ครั้ง
3. กด MUTE บน remote อีกครั้ง แล้วค้างไว้
สรุป กด MUTE 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายอย่าปล่อยปุ่ม
4. กดปุ่ม MENU บนตัวเครื่อง TV
5. จะมีตัวอักษร “S” ปรากฏบนหน้าจอครับ (อยู่มุมขวาบน)
6. ใช้ปุ่ม 9 หรือ Menu เพื่อเข้าไปยัง Self Check page
7. ใช้ปุ่ม CH+ และ CH – เลือกรายการ
8. ใช้ปุ่ม Vol + และ VOL – เพื่อเปลี่ยนค่า
9. กดปิดเครื่องเพื่อออกจาก Service Menu

อีกวิธีคือ
1. เปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Vol – ที่ TV ค้างไว้
3. กดเลข 9 บน Remote ค้างไว้ จนหน้า Service Menu ปรากฏ
4. ใช้ปุ่ม CH+ และ CH – เลือกรายการ
5. ใช้ปุ่ม Vol + และ VOL – เพื่อเปลี่ยนค่า
6. กดปิดเครื่องเพื่อออกจาก Service Menu

 

Panasonic

1. กดปุ่ม Vol – ที่เครื่อง TV ค้างไว้
2. กดปุ่ม {RECALL} ที่ Remote 3 ครั้ง service menu จะปรากฏ
3. ใช้ปุ่ม 1 – 2 เพื่อเลือก menu
4. ใช้ปุ่ม 3-4 เพื่อเลือก sub menu
5. ใช้ปุ่ม Vol + Vol – เปลี่ยนค่า
6. ปิดเครื่องเพื่ออกจาก service menu

 

JVC

1. เปิดเครื่อง TV
2. กดปุ่ม Info และ MUTE บน Remote พร้อมกัน
3. ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อเลือก Menu ที่จะปรับ
4. ใช้ปุ่ม Vol + Vol – บน Remote เพื่อ เข้า Menu บาง Model อาจจะไม่มีให้เลือก Menu แต่เป็น category
5. ใช้ปุ่ม CH + CH – บน Remote เพื่อเลือกหัวข้อที่จะปรับ
6. ใช้ปุ่ม Vol + Vol – บน Remote เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ
7. กดปุ่ม INFORMATION เพื่อออกจาก Service Menu
———————————————————————————————————-

วิธีที่ 2
1. เปิดเครื่อง TV
2. กดปุ่ม DISPLAY & PICTURE MODE ที่ Remote พร้อมกัน
3. ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อเลือก Menu ที่จะปรับ (category)
4. ใช้ปุ่ม Up – Down เพื่อเลือก category
5. ใช้ปุ่ม Left – Right เลือกหัวข้อ
6. ใช้ปุ่ม Up – Down เพื่อปรับค่าต่างๆ
7. กดปุ่ม DISPLAY 2 ครั้ง เพื่ออกจาก Service Menu

 

Pioneer

PDP-4214
1. กดปุ่ม INPUT บน Remote
2. กดปุ่มเลข 0 9 1 7 บน Remote
3. กดปุ่ม Exit บน Remote เพื่อออก

4th / 5th / 6th / 7th GENERATION MODELS
1. ทำให้ Plasma และ Mediabox อยู่ในลักษณะ Stand by (ผิดเครื่องกับ Remote ไว้)
2. กดปุ่ม Display บน remote (ไม่ต้องกดค้างครับ) กดแล้วรอ 3 วินาที
3. กดปุ่ม LEFT UP LEFT RIGHT POWER บน remote
4. ตัว Plasma จะเปิดพรุ้มขึ้นมาที่หน้า Information
5. กด MUTE เลือก Menu ซึ่งจะมี menu ดังนี้ INFORMATION,FUNCTION CHECK,COMMON ADJ
,OPTION,INITIALIZE
6.กด Down เพื่อเข้าแต่ละ Menu
7.ปิดเครื่องเพื่อออกจาก Service Menu

3rd GENERATION MODELS
1. ปิดเครื่องที่ตัว TV
2. กดปุ่ม INPUT และ VOL+ ที่ตัว TV ค่างไว้
3. กดปุ่มเปิดเครื่องที่ตัว TV
4. Service Menu จะปรากฏขึ้นมา
5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Menu
6. ปิดเครื่องเพื่ออกจาก Service Menu

ลองเล่นดูกันนะครับ สำหรับท่านที่มีจอ LCD

Advertisements