ดัดแปลงจาก :cyberciti.biz

iptables01

 

Excamples :How to flush you iptables

iptables02

 

iptables03

Advertisements