ที่มา : augie

               จริงๆ เคยศึกษาเรื่องพวกนี้มานานมาแล้ว พอรู้หลักการอยู่บ้าง แต่ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ เพราะคิดอยู่เสมอว่า การติดตั้ง OS + Utilities ใหม่ทั้งหมด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เต็มที่ และมีข้อบกพร่องน้อยกว่าการทำ image แล้วนำมาก๊อปปี้ใส่

               แต่ตอนนี้ จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ซะแล้ว เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ในระบบ HACCP ทั้ง 2 เครื่อง มีความรู้สึกว่า ตอนนี้ HDD + Main board + Ram + PSU (มีอะไรให้บอกอีกไหม) กำลังจะลาโลกในเร็ววันนี้แล้ว ซื้อเครื่องใหม่ ซื้อ License ไม่ยาก และไม่เกี่ยงเรื่องเงิน แต่ติดตรงที่ว่า เครื่องหนึ่งเป็นโปรแกรมที่มากับเครื่องจักร จากเยอรมัน install โดย technician ชาวเยอรมัน อีกเครื่องหนึ่ง ก็เป็นโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องจักร จากเกาหลีใต้ และก็ install โดย technician ชาวเกาหลีใต้  ทั้งสองเจ้านี้ มี supplier ในเมืองไทยเป็นคนติดต่อให้ตอนที่จะซื้อเครื่องจักร ผ่านมาได้ 3 ปี supplier ในเมืองไทยไม่ให้การช่วยเหลือ ทั้งที่ไม่ได้ขอให้มาช่วยฟรีๆ ( supplier รายใหญ่ด้วย พูดชื่อไปเด็กจบ ป. 6 ยังรู้จัก ไม่บอกแล้วกัน บ่นเฉยๆ)

               นี่แหละที่มา บ่นเยอะแล้ว เริ่มเลยดีกว่า

วิธีการนี้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่า registry ซึ่งอาจะเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้

1. เปิดหน้าต่าง command โดยคลิก Start > Run พิมพ์ CMD กด OK

2. ให้ไปที่ C:> เสร็จแล็วให้พิมพ์คำสั่งดังนี้

CD WINDOWS/DRIVER CACHE/i386

เมื่อมาที่โฟลเดอร์นี้แล้ว จะมีไฟล์สำคัญ 4 ไฟล์ ที่ต้องใช้ในการนี้ คือไฟล์ Atapi.sys, Intelide.sys,Pciide.sys และ Pciidex.sys ซึ่งจะอยู่ในรูปของไฟล์ .CAB ที่ชื่อ Driver.cab หรือ SP1.cab หรือ SP2.cab (แล้วแต่กรณีรุ่นของวินโดวส์)คุณต้องขยายไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ C:/windows/System32/Drivers

ในกรณีที่ใช้ Windows XP ธรรมดา (ไม่มี Service pack)

expand driver.cab -f:atapi.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:intelide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciidex.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER

ในกรณีที่ใช้ Windows XP Service pack1

expand sp1.cab -f:atapi.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand sp1.cab -f:intelide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER (สำหรับไดร์เวอร์ตัวนี้ต้องใช้ของวินโดวส์ธรรมดา)
expand sp1.cab -f:pciidex.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER

ในกรณีที่ใช้ Windows XP Service pack2

expand sp2.cab -f:atapi.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand sp2.cab -f:intelide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER (สำหรับไดร์เวอร์ตัวนี้ต้องใช้ของวินโดวส์ธรรมดา)
expand sp2.cab -f:pciidex.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER

3. ให้ก็อป script ข้างล่างนี้ ปะใน notepad แล้วเซฟเป็นชื่อ xp2k-idefix.reg ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้ ตอบ Yes และ OK

<———————————Start Here Ignore This Line———————–>
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”atapi”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”atapi”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”atapi”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”atapi”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
“ClassGUID”=”{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”disk”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase \pci#ven_1039&dev_5513]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”pciide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
“Service”=”pciide”
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
“ClassGUID”=”{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=”intelide”

;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
“ErrorControl”=dword:00000001
“Group”=”SCSI miniport”
“Start”=dword:00000000
“Tag”=dword:00000019
“Type”=dword:00000001
“DisplayName”=”Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller”
“ImagePath”=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
00,73,00,79,00,73,00,00,00

;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
“ErrorControl”=dword:00000001
“Group”=”System Bus Extender”
“Start”=dword:00000000
“Tag”=dword:00000004
“Type”=dword:00000001
“ImagePath”=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
“ErrorControl”=dword:00000001
“Group”=”System Bus Extender”
“Start”=dword:00000000
“Tag”=dword:00000003
“Type”=dword:00000001
“ImagePath”=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

<———————————Stop Here Ignore This Line———————–>

ถ้าไม่สะดวกในการทำไฟล์นี้ ก็ไปดาวน์โหลดตามลิงค์นี่เพื่อความสะดวกของคุณๆ ทั้งหลาย

4Shared.com

4. อันเสร็จเรียบร้อย คราวนี้คุณก็ถอด Harddisk ไปใส่เครื่องใหม่ หรือเอา Mainboard ใหม่มาเปลื่ยนได้ หรือจะ Ghost เก็บไว้ใช้กับเครื่องอื่นๆต่อไป

Advertisements