ที่มา : Cyberciti.biz

               ปกติการทำ Linux Server เพื่อเป็น Gateway หรือ Proxy นั้น มักจะใช้ 2 NIC เพื่อความปลอดภัย ไม่ให้ client สามารถลักไก่ ลอดหลัง Server ออกสู่ภายนอกได้ แต่บางทีเราก็ไม่สามารถเพิ่ม NIC เข้าไปได้ หรือต้องการใส่ IP address class อื่นที่ต้องการเพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม

               เมื่อก่อนก็จะใช้วิธีการเพิ่ม device name เข้าไป โดยใช้ NIC เดียวกันผ่านทางหน้า setup

 

แต่วันนี้ไปเจอวิธีที่สะดวกว่าวิธีเดิมเยอะเลย วิธีการทั้งหมดต่อไปนี้ ทำได้หลังจากที่ติดตั้ง CentOS และใช้งาน network ได้เรียบร้อยแล้ว

 • ก๊อปปี้ไฟล์  ifcfg-eth0  เป็น ifcfg-eth0:0 (หากต้องการ สามารถเพิ่มได้มากกว่าตามต้องการ ไฟล์ต่อไปก็จะใช้ชื่อ 0:1, 0:2, 0:3  ไปเรื่อยๆ )

001

002

 

 • แก้ไขค่าในไฟล์ ifcfg-eth0:0 ให้มีค่าตามตัวอย่าง

003

 

 • ตรวจสอบไฟล์ ifcfg-eth0 ว่าไมีมีค่า gateway อยู่ หากมีให้ลบออก หรือใส่ # ซะ

004

 • ตรวจสอบไฟล์ network ว่ามีค่าของ gateway แล้ว หากไม่มีให้เพิ่มค่าลงไปได้เลย

005

006

 • เมื่อแก้ไขค่าต่างๆ เรียบร้อย สามารถใช้งานได้หลังจาก
  • Reboot  หรือ
  • สั่ง restart network โดยใช้คำสั่ง  #  service network restart  หรือ
  • #  ifup eth0:0

ได้ผลออกมา ไม่ต่างกับวิธีเดิม เพียงแต่ใช้ command มันรู้สึกว่าคล่องกว่า

Advertisements