ที่มา : Wikipedia

               วันนี้เบื่อๆ เซ็ง เน็ต 20 M ก็อืดเป็นเรือเกลือ เลยนึกอยากจะปัดฝุ่น Linux ซะหน่อย แต่ไม่อยาก format เครื่องเพื่อจะเล่นเฉยๆ แน่นอนครับ ลงผ่าน VMwARE แล้วก็เลือก VMware Server สังเกตุว่าใน web หน้า download ของ VMware จะมีค่าของ MD5 SUM และ SHA1 SUM แจ้งไว้ด้วย เลยนึกได้ว่า น่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังซะหน่อย

               MD5 SUM  และ SHA1 SUM    —> มันคือ  รหัส สำหรับตรวจความถูกต้องของข้อมูล นั่นเองครับ  ยกตัวอย่างง่ายๆ เคยไหมครับที่ส่งไฟล์ให้เพื่อนๆ หรือรับไฟล์จากเพื่อนๆ แล้วเปิดไม่ได้ หรือ download ไฟล์อะไรมาสักอย่างแล้วจนได้ 100%  ด้วยความอดทนแล้วเปิดไม่ได้  Burn / Mount จาก visual DVD ก็แล้ว ก็ยังไม่ได้อีก MD5 SUM และ SHA1 SUM นั่นแหละที่จะเป็นตัวยืนยันถึงไฟล์นั้นๆ ว่าเราได้รับมาครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

               ยกตัวอย่างภาพด้านล่าง จับภาพหน้าจอมาจาก VMware.com ทางหน้าเวปจะแจ้ง MD5 SUM และ SHA1 SUM ไว้เลย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตรวจเช็ค ความถูกต้อง

vm1

 

Check MD5 SUM อย่างไร (SH1 SUM ผมข้ามนะเพราะมันเหมือนกัน)

Windows

อันนี้ต้องลงโปรแกรมเพิ่มครับ แนะนำ WinMD5Free รองรับตั้งแต่ Win 98 ถึง Win 7 ยกเว้น Win 2008

Download <<<————–<  Here

เมื่อ download มาแล้วไม่ต้องติดตั้ง เพียงแค่แตกไฟล์แล้วเรียกใช้งานได้เลยครับ
วิธีการใช้งานก็ง่ายดายมาก เรียกโปรแกรม กด Brows.. เลือกไฟล์ที่ต้องการ
vm2

จากนั้นโปรแกรมจะทำการ verify ให้เอง
vm3

เสร็จแล้วก็จะได้ค่า MD5 SUM
vm4

จากนั้นก๊อปปี้ค่า MD5 SUM ที่ทาง web ให้มาวางลงในช่องด้านล่าง แล้วกด Verify เพื่อสอบถามความถูกต้อง ซึ่งหากถูกต้อง ก็จะได้ค่าดังภาพ
vm5


Linux

NAME

md5sum – compute and check MD5 message digest

SYNOPSIS

md5sum [OPTION] [FILE]…
md5sum [OPTION] –check [FILE]

DESCRIPTION

Print or check MD5 (128-bit) checksums. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

-b, –binary
read files in binary mode (default on DOS/Windows)
-c, –check
check MD5 sums against given list
-t, –text
read files in text mode (default)

The following two options are useful only when verifying checksums:
–status
don’t output anything, status code shows success
-w, –warn
warn about improperly formated checksum lines
–help
display this help and exit
–version
output version information and exit

The sums are computed as described in RFC 1321. When checking, the input should be a former output of this program. The default mode is to print a line with checksum, a character indicating type (`*’ for binary, ` ‘ for text), and name for each FILE.

SEE ALSO

The full documentation for md5sum is maintained as a Texinfo manual. If the info andmd5sum programs are properly installed at your site, the command

info md5sum

should give you access to the complete manual.

md5sum

Advertisements