ที่มา : Cyberciti.biz

 

               เคยไหมครับ เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับ network แล้วต้องการ reboot ตัว router เราก็แค่สั่ง reboot ได้จากหน้า WebUI ของ router ได้เลย หรือบางครั้งเจอ router ที่ไม่มีคำสั่ง reboot บน WebUI ก็อาศัยเดินไปกดปิด หรือถอดปลั๊กแทน แต่บางที่ไม่มีคำสั่ง reboot แถม router ยังอยู่ไกล หรือติดตั้งไว้ในที่สูง งานงอกอะดิ

 

               ด้วยความเชื่อ(ขี้เกียจ)ของผมว่ามันมีคำสั่งนี้อยู่ แต่ซ่อนไม่ให้เราเห็น ลองหาดู ก็เจอว่าสามารถใช้ command prompt หรือ shell script ในการสั่ง reboot ได้ ดังนี้

http://your-router-ip/setup.cgi?todo=reboot

ได้ผล ตามภาพ

reboot-cisco-linksys-router-using-web-interface-1

 

หรือ Command Line

curl -u ‘Router-username:password’ ‘http://192.168.1.1/setup.cgi?todo=reboot’
curl -u ‘admin:Your-Password-Here’ ‘http://192.168.1.1/setup.cgi?todo=reboot’