ที่มา : พันทิปดอทคอม

SO3035767_1

               เนื่องจากสงสัยมานานแล้วว่าเป็นที่เครื่องหรือว่า OS จากการค้นคว้าเติมสมอง จึงได้พบว่า…  Vista / 7  ได้ออกแบบมาประหลาด  เวลา Safety Remove แล้วจะไม่ตัดไฟ ยังสามารถสื่อสารในทางลับได้อยู่  บางครั้งก็ทำให้มี error เวลาถอดแล้วเสียบใหม่ บางคนก็อ้างว่าเอาไว้ชาจ์ทแบต จะหลับแล้วค่อยดึงออก

               ถ้าท่านต้องการให้เป็นเหมือน XP คือตัดไฟไปเลย External Hardrive จะได้ไม่ต้องหมุนตลอดเวลา ไฟ LED ดับ เป็นการสังเกตที่ง่ายที่สุด ไม่สับสน

ท่านสามารถทำได้โดยการเพิ่ม registry key ดังต่อไปนี้

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG]
"DisableOnSoftRemove"=dword:00000001

หรือจะใช้คำสั่ง DOS ดังต่อไปนี้ก็ได้

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG /v DisableOnSoftRemove /t REG_DWORD /d 1 /f

จากนั้นจึง Restart

นอกจากนี้ท่านยังสามารถระบุปรับแต่งเฉพาะอุปกรณ์แต่ละตัวได้ด้วย รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://support.microsoft.com/kb/2401954

Advertisements