ที่มา : forward mail

 

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่

ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑, หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑, กำมะถันเหลือง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๔ บาท เท่ากัน กะลามะพร้าวแก่ (ผ่าเป็น ๔ ส่วน เอา ๓ ส่วน) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา จนน้ำยาจืด มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ฯ

ข้าวเย็นเหนือ-ข้าวเย็นใต้

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่

ท่านให้เอา กระดูกงูเห่า ๑, หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑, หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑, ทิ้งถ่อน ๑, แก่นมะเกลือ ๑, มะเดื่อปล้อง ๑, ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งทุกอย่าง เป็นยาตัดรากโรคมะเร็งให้หายขาด เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่ ๓ (มะเร็งในกระดูก)

ท่านให้เอา ใบต้นหนอนตายอยาก หนัก ๑ บาท, เปลือกต้นกุ่ม หนัก ๑ บาท, หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท, หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท, ดินประสิว หนัก ๑ สลึง, สารส้ม หนัก ๑ บาท, กำมะถัน หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา ประมาณ ๓๐ วัน มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งในกระดูก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

 


ต้นหนอนตายอยาก

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่

ท่านให้เอา ต้นพลูแก่ ๆ (พลูกินกับหมาก) ๑, ใบพลูแก่ ๆ ๑, ดอกพลู ๑, รากพลู ๑, ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานเวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ ครั้ง มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง ได้ผลดีชะงัดนักแล ฯ

 

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่ (มะเร็งผิวหนัง)

ท่านให้เอา ลูกลำโพงกาสลัก (ลูกแก่ ๆ) ๑, ลูกกระเบา (ลูกแก่ ๆ เอาเฉพาะเมล็ดใน) ๑, ขมิ้นอ้อย ๑, ยางไม้ตะเคียน ๑, ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง หุงด้วยน้ำมันงา บนเตาแกลบ (ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง) ใช้ทารักษาแผลโรคมะเร็งผิวหนังภายนอก หรือใช้ทารักษาแผลเชื้อราทุกชนิด มีสรรพคุณชะงัดนักแล ฯ

ต้นลำโพงกาสลัก

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่

ท่านให้เอา รากต้นเตย ๑, หัวจุกสับปะรด ๑, รากต้นมะเฟือง ๑, หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑, หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑, ข้าวเปลือกข้าวเจ้า ๑, ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยมีอาการท้องอืด รับประทานอาหารไม่ได้ เป็นมาเวลานานแล้ว เมื่อรับประทานยานี้แล้ว จะทำให้หายอาการป่วยนั้น เคยใช้รักษาได้ผลดีมากแล้ว ฯ

ยารักษาโรคมะเร็ง ขนานที่

ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นทั้ง ๒ (คือหัวยาข้าวเย็นเหนือ๑, หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑) 1, กระดูกควายเผือก ๑, กำมะถันเหลือง ๑, ขันทองพยาบาท ๑, หัวต้นหนอนตายอยาก ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๒๐ บาทเท่ากัน เง่าสับปะรด หนัก ๑๐ บาท, กระดูกม้า หนัก ๔ บาท, ต้นพริกขึ้หนู ๑ ต้น (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ผิวไม้รวก (ขูดเอาเฉพาะผิว) ๓ กำมือ ตัวยาทั้ง ๑๐ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง แก้โรคแผลกลาย แก้โรคฝีทุกชนิด แก้โรคไอ แก้โรคเลือดออกจากหลอดลม รักษาแผลในหลอดลม แผลในลำใส้ได้อย่างชงัดนักแล ฯ

ขันทองพยาบาท

เอกสารอ้างอิง : พิมพ์ วัฒนาพานิช; ตำรายาชาวบ้าน (ขนานแท้) ของหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า และกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ : กรุงเทพมหานคร : ตรีสินการพิมพ์, 2536.