ที่มา : Spyrosat.net

01

 

02

 

03

พิมพ์คำสั่ง wget http://www.spyrosat.net/wp-content/uploads/re-channel.tar แล้วกด Enter

04

 

05

พิมพ์คำสั่ง cd / แล้วกด Enter
พิมพ์คำสั่ง tar -xvf /tmp/re-channel.tar แล้วกด Enter

06

 

07

 

08

พิมพ์คำสั่ง reboot เพื่อให้ Dreambox Reboot ระบบขึ้นมาใหม่ เป็นอันว่าเสร็จขบวนการครับ ปิดหน้าต่างนี้ได้เลย

Advertisements