สืบเนื่องจากการที่ผมต้องทำเอกสารนโยบายคุณภาพ ซึ่งต้องมีการแทรก  “เลขหน้า / จำนวนหน้า“ ลงไปด้วย ก็เห็นใน MS Excel มี function นี้ให้ใช้งานอยู่แล้วเลยนึกว่าใน MS Word จะง่ายเหมือนกันด้วย แต่เอาเข้าจริงแล้ว กว่าจะหาวิธีการแทรก “จำนวนหน้า” ลงไปได้ ก็หาจนมึนเหมือนกัน ในที่สุดก็ต้องพึ่ง google.com และก็ได้คำตอบ ดังนี้

1. ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรกจำนวนหน้า

2. ที่เมนู Insert เลือก Quick Parts —> Field…

3. เลือกตามภาพเลยครับ

4. เป็นอันเสร็จ ลองทำตามดูนะครับ ไม่ยาก

Advertisements