เรียกโปรแกรม Accessibility Options    ==>  access.cpl
เรียกโปรแกรม Add Hardware    ==>  hdwwiz.cpl
เรียกโปรแกรม Add/Remove Programs    ==>  appwiz.cpl
เรียกโปรแกรม Administrative Tools    ==>  control admintools
ตั้งค่า Automatic Updates    ==>  wuaucpl.cpl
เรียกโปรแกรม Bluetooth Transfer Wizard    ==>  fsquirt
เรียกโปรแกรม เครื่องคิดเลข (Calculator)    ==>  calc
เรียกโปรแกรม Certificate Manager    ==>  certmgr.msc
เรียกโปรแกรม Character Map    ==>  charmap
เรียกโปรแกรม ตรวจสอบดิสก์ (Check Disk Utility)    ==>  chkdsk
เรียกดูคลิปบอร์ด (Clipboard Viewer)    ==>  clipbrd
เรียกหน้าต่างดอส (Command Prompt)    ==>  cmd
เรียกโปรแกรม Component Services    ==>  dcomcnfg
เรียกโปรแกรม Computer Management     ==>  compmgmt.msc
เรียกดู/ตั้ง เวลาและวันที่    ==>  timedate.cpl
เรียกหน้าต่าง Device Manager    ==>  devmgmt.msc
เรียกดูข้อมูล Direct X (Direct X Troubleshooter)     ==>  dxdiag
เรียกโปรแกรม Disk Cleanup Utility     ==>  cleanmgr
เรียกโปรแกรม Disk Defragment     ==>  dfrg.msc
เรียกโปรแกรม Disk Management     ==>  diskmgmt.msc
เรียกโปรแกรม Disk Partition Manager     ==>  diskpart
เรียกหน้าต่าง Display Properties ==>  control desktopdesk.cpl
เรียกหน้าต่าง Display Properties เพื่อปรับสีวินโดวส์     ==>  control color
เรียกดูโปรแกรมช่วยแก้ไขปัญหา (Dr. Watson)    ==>  drwtsn32
เรียกโปรแกรมตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ (Driver Verifier Utility)    ==>  verifier
เรียกดูประวัติการทำงานของเครื่อง (Event Viewer)    ==>  eventvwr.msc
เรียกเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ File Signature Verification Tool     ==>  sigverif
เรียกหน้าต่าง Folders Options    ==>  control folders
เรียกโปรแกรมจัดการ Fonts     ==>  control fonts
เปิดไปยังโฟลเดอร์ Fonts (Fonts Folder)    ==>  fonts
เรียกเกม Free Cell    ==>  freecell
เปิดหน้าต่าง Game Controllers   ==>  joy.cpl
เปิดโปรแกรมแก้ไข Group Policy (ใช้กับ XP Home ไม่ได้)     ==>  gpedit.msc
เรียกเกม Hearts    ==>  mshearts
เรียกโปรแกรมสร้างไฟล์ Setup (Iexpress Wizard)    ==>  iexpress
เรียกโปรแกรม Indexing Service     ==>  ciadv.msc
เรียกหน้าต่าง Internet Properties    ==>  inetcpl.cpl
เรียกหน้าต่าง Keyboard Properties    ==>  control keyboard
แก้ไขค่าความปลอดภัย (Local Security Settings)    ==>  secpol.msc
แก้ไขผู้ใช้ (Local Users and Groups)    ==>  lusrmgr.msc
คำสั่ง Log-off    ==>  logoff
เรียกเกม Minesweeper    ==>  winmine
เรียกหน้าต่าง Mouse Properties     ==>  control mouse main.cpl
เรียกหน้าต่าง Network Connections    ==>  control netconnections ncpa.cpl
เรียกหน้าต่าง Network Setup Wizard    ==>  netsetup.cpl
เรียกโปรแกรม Notepad     ==>  notepad
เรียกโปรแกรม Object Packager    ==>  packager
เรียกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On Screen Keyboard)    ==>  osk
เรียกหน้าต่าง Performance Monitor     ==>  perfmon.msc perfmon
เรียกหน้าต่าง Power Options Properties    ==>  powercfg.cpl
เรียกหน้าต่าง Printers and Faxes    ==>  control printers
เรียกหน้าต่าง Printers Folder    ==>  printers
เรียกโปรแกรม Private Character Editor    ==>  eudcedit
เรียกหน้าต่าง Regional Settings    ==>  intl.cpl
เรียกหน้าต่าง Registry Editor     ==>  regedit
เรียกโปรแกรม Remote Desktop     ==>  mstsc
เรียกหน้าต่าง Removable Storage     ==>  ntmsmgr.msc
เรียกหน้าต่าง Removable Storage Operator Requests     ==>  ntmsoprq.msc
เรียกดู Policy ที่ตั้งไว้ (ใช้กับ XP Home ไม่ได้)    ==>  rsop.msc
เรียกหน้าต่าง Scanners and Cameras    ==>  sticpl.cpl
เรียกโปรแกรม Scheduled Tasks    ==>  control schedtasks
เรียกหน้าต่าง Security Center     ==>  wscui.cpl
เรียกหน้าต่าง Services     ==>  services.msc
เรียกหน้าต่าง Shared Folders   ==>  fsmgmt.msc
คำสั่ง Shuts Down     ==>  shutdown
เรียกหน้าต่าง Sounds and Audio    ==>  mmsys.cpl
เรียกเกม Spider Solitare    ==>  spider
แก้ไขไฟล์ระบบ (System Configuration Editor)    ==>  sysedit
แก้ไขการตั้งค่าระบบ (System Configuration Utility)     ==>  msconfig
ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มทันที)    ==>  sfc /scannow
ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มเมื่อบู๊ต)     ==>  sfc /scanonce
เรียกหน้าต่าง System Properties     ==>  sysdm.cpl
เรียกหน้าต่าง Task Manager    ==>  taskmgr
เรียกหน้าต่าง User Account Management    ==>  nusrmgr.cpl
เรียกโปรแกรม Utility Manager     ==>  utilman
เรียกโปรแกรม Windows Firewall     ==>  firewall.cpl
เรียกโปรแกรม Windows Magnifier    ==>  magnify
เรียกหน้าต่าง Windows Management Infrastructure    ==>  wmimgmt.msc
เรียกหน้าต่าง Windows System Security Tool    ==>  syskey
เรียกตัวอัพเดตวินโดวส์ (Windows Update)    ==>  wupdmgr
เรียกหน้าต่าง Windows XP Tour Wizard    ==>  tourstart
เรียกโปรแกรม Wordpad    ==>  write

Advertisements