ที่มา : webthaidd

ขั้นตอนการทำ
1. เตรียมภาพที่เราจะนำมารวม (ใ้ช้ภาพตามใจชอบ)

 photo21_1 photo21_2

2. หลังจากนั้นใช้ Photoshop เปิดภาพขึ้นมาทั้ง 2 ภาพ

photo21_3

3. หลังจากนั้นให้เรานำภาพที่ 1 เป็นภาพหลัก แล้ว Copy ภาพที่ 2 ไปใว่ในภาพที่ 1

photo21_4

4. กลับภาพซักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รูปที่อกมาชนกัน หรือว่าทับกัน

photo21_5

5. จากนั้นให้เราเลือก Mak ภาพที่ Layer 1 โดยเราสามารถเลือกได้ 2 ที่
     – เลือกจาก Layer –> Add Layer Mask –> Reveal All
     – หรือเลือกจากเมนูที่อยู่ด้านล่างของ Layer ก็ได้

photo21_6

6. จากนั้นเลือกสี Gradient ขาว-ดำ ทเลงใน Layer ที่เรา Mask อยู่ (Layer1)

photo21_7

photo21_8

7. ถ้าใครไม่ถูกใจอาจใช้ Brush ตบแต่งช่วยลงไปได้ (สามารถนำภาพมาซ้อนได้มากกว่า 1 ภาพ)

photo21_9

8. ก็เสร็จลงแล้วสำหรับการรวมภาพแบบไม่มีขอบ ลองนำไปใช้ดู

photo21_10

Advertisements