เนื่องจาก พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 บังคับให้ต้องมีการเก็บ access log ไว้เป็นเวลา 90 วัน โดยบอกวิธีการไว้อย่างละเอียด(เชียว) เอาเป็นว่า ผมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่จะเก็บ access log ตามแบบของผมแล้วกันครับ อ้อ วิธีการนี้ผมได้มาจาก สมาชิกท่านหนึ่งจาก thaiadmin.org ครับ ขออภัยที่จำชื่อสมาชิกท่านนั้นไม่ได้ หลักการก็ไม่มีอะไรมากครับ แค่เอา access.log จาก squid ที่ได้ในแต่ละวันไปเก็บไว้โดยเปลี่ยนชื่อเป็นวันตามที่วันที่เก็บ access.log นั้นๆ และบีบอัดไว้ วิธีการก็มี 2 ขั้นตอนคือ ดาวน์โหลด script มาใช้ หรือเขียนขึ้นมาเองจากนั้นก็ใช้ crontab ในการตั้งเวลาให้ script ทำงาน

     1. Download ไฟล์ squid_log.sh ไว้ใน /root/

               #cd /root

               #wget http://cid-21a88f697ba9ecdf.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/squid^_log.sh

               #mv squid^_log.sh squid_log.sh

     2. เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานไฟล์นี้

               #chmod 777 squid_log.sh

     3. ใช้ crontab ให้มีการ backup ทุกวัน เวลา 23:45 น.

               #crontab –e

               45 23 * * * /root/squid_log.sh

     4. สร้างโฟลเดอร์ squid_log ที่ /home

               mkdir /home/squid_log

     5. ทดสอบ script โดยเรียกใช้ไฟล์ script นี้

               #/root/squid_log.sh

               เมื่อ script ทำงานเสร็จแล้วจะต้องมีไฟล์ squid_log_yyyyMMdd.tar.gz (yyyyMMdd แทนด้วย ปี เดือน วัน ในปัจจุบัน) ใน /home/squid_log/