ที่มา : How to Install Clam AntiVirus (ClamAV) in RHEL/CentOS 4

               วันนี้จำเป็นต้องติดตั้ง proxy server ใหม่ ทดแทนตัวเก่าที่ต้องเอาไปคืนเจ้าของเดิม ก็ติดตั้ง centos ลงไปตามแบบที่เคยๆ ทำมาหลายต่อหลายครั้ง ไม่มีปัญหาอะไร update package ต่างๆ และติดตั้ง squid เสร็จแล้วโอนไฟล์ config ของ squid ต่างๆ ที่ได้ทำไว้ รวมทั้ง access.log ที่ backup รายวันไว้ด้วย ต่อมา จะติดตั้ง clamav แต่เกิดปัญหาซะแล้ว ผมไม่สามารถ ติดตั้ง package ของ clamav ด้วย yum ได้ ไม่ว่าจะ yum อย่างไร ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าไม่พบ package นี้อยู่เลย

               เอาแล้ว งานเข้าซะแล้ว!!!!!!!

              ทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ทำไม่นึกไม่ออกเลยว่าใน centos จะ yum install ?????  อย่างไร ลองค้นๆ ดูใน blog ก็ไม่เจอว่าได้ note ไว้ตรงไหน เจอแต่ CentOS 5 – How to Setup Clam AntiVirus (ClamAV)  แต่ก็เป็นวิธีติดตั้งผ่านทาง GUI แล้ว CLI  หละ ช่างมัน ไปถามอากูดีกว่า ก็ได้คำตอบ ดังนี้

               To install Clam AntiVirus (ClamAV), we are going to use the precompiled binaries from Dag Wieers RPM packages for Red Hat, RHEL, CentOS and Fedora. To do this, we are going to configure Yum to look for the ClamAV packages in Dag’s repository.

Adding Dag Wieers RPM Repository to Yum

  1. Click Applications, select System Tools and click Terminal. This will launch the Terminal window. Type in the command cd /etc/yum.repos.d and press Enter. This will bring us to the Yum repository configuration directory.
  2. From this directory download the Yum repository configuration file by typing in the command wget http://www.linux-mail.info/files/dag-clamav.repo and press Enter. 
  3. To install ClamAV AntiVirus, type in the command  yum install clamav clamav-devel clamd and press Enter. When asked to confirm download, type in y and press Enter.
  4. To use ClamAV AntiVirus, type in the command clamscan and press Enter.
  5. To update the virus database, type in the command freshclam and press Enter.

               เอาแล้วหละ หมดเรื่องแล้ว ไปต่อขั้นอื่นดีกว่า

Advertisements