ที่มา : Support.microsoft.com

 

          จำไม่เคยได้ซะทีว่าเวลาเปลี่ยน license key ต้องทำอย่างไร ก็ต้องเข้าไป search ใน support.microsoft.com ทุกที เลยเอาเป็นว่า ลอกเค้ามาไว้ใน blog เราเองเลยดีกว่า

 

          สำหรับวิธีเปลี่ยน license key ของ MS Windows XP มีอยู่สองแบบที่ทาง support ได้แนะนำไว้ คือการใช้ วิซาร์ด และ การใช้สคริปต์ WMI แต่จากการเอาหัวไถทำไปหลายต่อหลายครั้ง ก็ไม่เคยใช้ สคริปต์ ในการเปลี่ยน key ได้สำเร็จ แต่ในที่นี้จะเอาทั้งสองวิธีมาแสดงไว้แล้วกันครับ

 

ใช้วิซาร์ด Activation

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสตรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไมโครซอฟท์ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสตรีด้วยตนเอง หากคุณมีหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ volume licensing ไม่กี่รายการที่ต้องการเปลี่ยน คุณสามารถใช้วิซาร์ด Activation ได้

หมายเหตุ Microsoft แนะนำให้คุณรัน System Restore เพื่อสร้างจุด restore point ใหม่ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง restore point โดยการใช้ System Restore ดูหัวข้อวิธีใช้ "การสร้าง Restore Point" ในวิธีใช้และการสนับสนุน

 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open ให้พิมพ์ regedit และคลิกที่ OK
 3. ในช่องทางซ้าย หาแล้วคลิกคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsNTCurrent VersionWPAEvents

 4. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ OOBETimer แล้วคลิกModify
 5. เปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งตัวเลขของค่านี้เพื่อปิดการใช้งาน Windows
 6. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 7. ในช่อง Open พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วคลิก OK

  %systemroot%system32oobemsoobe.exe /a

 8. คลิก Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows จากนั้นคลิก Next
 9. คลิก Change Product key
 10. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่อง New key แล้วคลิก Update
  หากคุณกลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า คลิก Remind me later แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 11. ทำซ้ำตามขั้นที่ 6 และ 7 เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ Windows แล้ว คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

  Windows is already activated. Click OK to exit.

 12. คลิก OK
 13. ติดตั้ง Windows XP SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าของ Windows XP
  หาก คุณไม่สามารถรีสตาร์ท Windows ได้หลังจากคุณติดตั้ง Windows XP SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าของ Windows XP กดปุ่ม F8 เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เลือกLast Known Good Configuration แล้วทำซ้ำตามขั้นตอนนี้

 

Use a script

          คุณสามารถสร้างสคริปต์ WMI ที่เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ volume licensing จากนั้นใช้สคริปต์นี้ในสคริปต์ startup สคริปต์ตัวอย่าง ChangeVLKey2600.vbs และตัวอย่างสคริปต์ ChangeVLKeySP1 ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ใช้คีย์ volume licensing ใหม่ที่คุณต้องการป้อน ในฟอร์มตัวเลขและตัวอักษรห้าส่วน เป็นอาร์กิวเมนต์เดี่ยว Microsoft แนะนำให้คุณใช้สคริปต์ ChangeVLKey2600.vbs ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ไม่ได้รัน Windows XP SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าของ Windows XP และช่วยให้คุณเปลี่ยนสคริปต์ ChangeVLKeySP1.vbs ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งใช้ Windows XP SP1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าของ Windows XP สคริปต์เหล่านี้ทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ต่อไปนี้:

 • จะลบอักขระยัติภังค์ (-) จากหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขห้าส่วน
 • โดยมีการสร้างอินสแตนซ์ของคลาส win32_WindowsProductActivation
 • โดยมีการเรียกใช้เมธอด SetProductKey ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ volume licensing ใหม่

คุณสามารถสร้างแฟ้มแบทช์หรือแฟ้ม cmd ที่ใช้ตัวอย่างสคริปต์ต่อไปนี้ ร่วมกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอาร์กิวเมนต์ และใช้เป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์ startup หรือรันจากบรรทัดคำสั่งเพื่อเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์เครื่อง เดียว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียนสคริปต์หมายเลขผลิตภัณฑ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457096.aspx

 

###################### Start Script Without This Line ############################

ChangeVLKeySP1.vbs

' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next
###################### End Script Without This Line ############################				
 
###################### Start Script Without This Line ############################

ChangeVLKey2600.vbs

' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWPAEventsOOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next
###################### End Script Without This Line ############################				

 

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้สคริปต์ ChangeVLKeySP1.vbs จากบรรทัดคำสั่ง:

 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ โดยที่ AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 คือหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก OK:

  c:changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://catalog.microsoft.com/genuine/purchase/UpdateInstructions.aspx

Advertisements