ท่านที่ได้ใช้งาน MS Office 2007  คงจะมีความสงสัย หรือลำคาญฟังก์ชั่น  check error ของสูตร หรือสมการที่ใช้ใน Excel 2007 อยู่บ้างว่า เมื่อตัวโปรแกรมได้แจ้งแล้วว่ามีข้อผิดพลาดของการเขียนสูตร เกิดขึ้นใน worksheet หรือไฟล์งานที่เรากำลังใช้งานอยู่ แล้วต้องการทราบว่าจริงๆ แล้วใน worksheet นั้นๆ มีข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหน  ให้ลองทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

          จาก worksheet ที่ใช้งานอยู่ ไปที่หน้าคำสั่ง Formulas เลือก Error Checking

01

          หากมี error โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Error Checking ขึ้นมาให้เราเลือกแก้ไข ดังรูปครับ

02

    • เช่น  จากรูป โปรแกรมแจ้งว่า error อยู่ที่  cell AD10  สูตรที่ error คือ =+AD11+AD12     ซึ่งถ้าจะแก้ไขให้ถูก  ต้องเป็น   =(AD11+AD12)
    • ซึ่งเราสามารถแก้ไขโดยการเลือกคลิ๊กที่   เพื่อแก้ไขสูตรให้ถูกต้องใน Formula Bar หรือ เพื่อเพิกเฉยต่อ error นั้นๆ กรณีที่ไม่ใข้ error ที่รุนแรง  หรือหากไม่เข้าใจวิธีการแก้ไข ให้เลือก เพื่อเปิดดูคำแนะนำในการแก้ไขนั้นๆ
Advertisements