พอดีเพิ่งได้รับ email แจ้งเลื่อนการประชุม และกำลังจะทำให้ MS Outlook 2007 ที่ใช้งานอยู่ แจ้งเตือนการประชุมครั้งนี้ในเวลาที่กำหนด (ตัวเองเป็นคนขี้ลืมนัดนั่นเอง) นึกได้ขึ้นมาทันทีว่า เอ! เราน่านะแชร์ตรงนี้ให้คนอื่นๆ รู้ด้วยก็ดีนาาาาา…..  เลยเป็นที่มาของ Knowledge นี้ครับ ตามนี้เลย…

1. เห็นว่ามี email ใหม่เข้ามา

01

2. โอ้ แจ้งเลื่อนการประชุมนี่น่าาาา….

02

3. ทำให้ MS Outlook แจ้งเตือนไว้กันลืมดีกว่า ดังนี้ีครับ คลิ๊กที่ Follow Up ตามาูรูป แล้วเลือก Custom… ครับ

03

4. จากนั้นจะปรากฏ Box ให้เราเลือก  ตามรูป  (จะเลือกต่างจากรูปก็ตามใจครับ)

04

-/- ช่องที่ 1 เป็นรายการให้เราเลือกว่าจะให้ทำอะำำำไรกับ email นี้

-/- ช่องที่ 2 วันที่เริ่ม

-/- ช่องที่ 3 วันที่สิ้นสุด / กำหนด

-/- ช่องที่ 4 อันนี้ต้องเลือกนะครับ เพื่อให้ MS Outlook 2007 เตือนเรา

-/- ช่องที่ 5 และ 6 กำหนดว่าจะให้ MS Outlook 2007 เตือนเราเมื่อใด

 

-/- เสร็จแล้วคลิ๊ก OK ครับ ผมเลือกดังนี้

05

5. ที่ email ฉบับที่เราได้กำหนด Follow Up ไว้แล้ว จะเกิดแถบสีขี้นแจ้งรายละเอียดที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่ ดังภาพ

06

6. พอปิดกลับไปที่ตัว MS Outlook 2007 ก็จะเกิดสัญญลักษณ์  ดังภาพ  คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าคืออะไร  เห็นสัญญลักษณ์นี้คงพอจะเดากันได้

07

ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของโปรแกรมก็คือ ท่านจะต้องเปิดโปรแกรมนี้ไว้ตลอดไม่งั้นถึงเวลาไม่เตือน แล้วจะเข้าใจว่าโปรแกรมเสียเอานะครับ

Advertisements