บทความนี้เป็นเรื่องการติดตั้ง Fedora 8 สำหรับใช้งาน ntp, proxy, web และ file server โดยค่าพื้นฐานและการ configure อ้างอิงตามการใช้งานจริง ที่ออกแบบใช้ในองค์กร สำหรับในส่วนนี้ จะแสดงเฉพาะการติดตั้ง และ first configuration เท่านั้นครับ ที่เหลือขอยกไปหัวข้อถัดไป

 

ความต้องการพื้นฐาน

1. แผ่นติดตั้ง Fedora 8 DVD หาได้จาก fedora.org

2. คอมพิวเตอร์ (CPU = P4 3.0 GHz; Memory 512 MB; Hard disk 80 GB)

3. ระบบอินเตอร์เน็ต

วางแผนก่อนติดตั้ง

                    ในบทความนี้ ใช้ hostname ว่า it-server.trix.co.th ใช้ IP Address = 10.0.0.6/255.255.255.248 Gateway = 10.0.0.1 และ DNS 202.69.137.138 กับ 202.69.137.139

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

                    ในส่วนนี้เลือกเฉพาะที่ต้องการติดตั้งเท่านั้นคือ Editors, Text-base Internet, Development Tools, Server Configuration Tools, Web Server, File Server, Administrator Tools, Base, Hardware Support, System Tools นอกนั้น เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมด

 

20

 

21

 

22

 

23

 

                    เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง ต่อไปเป็นการปรับปรุงระบบ(First Configuration) ก่อนการติดตั้งโปรแกรมและใช้งาน ให้ log in ด้วย root และ password ที่ได้ตั้งไว้นะครับ

 

การปิดการทำงานของ Firewall

               โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ลงไป

                    #/etc/rc.d/init.d/iptables stop                   ———-> หยุดการทำงานของ iptables

                    #/etc/rc.d/init.d/ip6tables stop                 ———-> หยุดการทำงานของ ip6tables

                    #chkconfig iptables off                            ———-> ไม่ให้ iptables เริ่มทำงาน หลังเปิดเครื่อง

                    #chkconfig ip6tables off                          ———-> ไม่ให้ ip6tables เริ่มทำงาน หลังเปิดเครื่อง

 

ปิดการทำงานของ SeLinux

                    #vi /etc/sysconfig/selinux                         ———-> แก้ไขไฟล์ selinux

 

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#enforcing – SELinux security policy is enforced.

#permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.

#disabled – SELinux is fully disabled.

SELINUX=disabled                                            ———-> แก้ไขให้เป็น disabled
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#targeted – Only targeted network daemons are protected.

#strict – Full SELinux protection.

SELINUXTYPE=targeted

 

ปิด Services ที่ไม่ได้ใช้งาน

                    #setup

image

 

image

 

                    ให้เลือกไว้เฉพาะ service ที่จะใช้งาน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SpaLinux.com ส่วนผมเหลือไว้แค่ Crond, haldaemon, irqbalance, messagebus, microcode_ctl, network, rsyslog, sshd, udev-post

 

ทำการ Update ระบบ

               โดยใช้คำสั่ง

                    #yum –y install yum-fastestmirror

                    #yum –y update

 

ป้องกันการกด Ctrl+Alt+Del เพื่อ reboot เครื่อง             

                    #vi /etc/inittab                                         ———-> แก้ไขไฟล์ inittab

 

                    #Trap CTRL-ALT-DELETE                              

                    #ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown –t3 –r now   ———-> ใส่เครื่องหมาย # หน้าบรรทัด

 

                    จากนั้นสั่ง reboot เครื่องเพื่อเริ่มระบบใหม่และติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการต่อไป คือ Squid (proxy), Apache(web server) และ Samba(file server) ขอยกไปเป็นเรื่องย่อยๆ ในหมวดเดียวกัน(Linux Server) นะครับ  จะได้ไม่ยาวเกินไป

Advertisements