วันนี้เป็นอีกครั้งที่น้องต๋อย เอาปัญหาเข้ามาถามถึงในห้อง ปัญหาคือ ต้องการสร้างแบบ(ของอะไรสักอย่าง) ที่มีการกำหนด scale  และเมื่อ print ออกมาแล้วใช้ไม้บรรทัดวัด ขนาดที่คำนวนได้นั้น ต้องถูกต้องตาม scale ที่กำหนด

                  นึกภาพออกไหมครับ ยกตัวอย่างเช่น กำหนด scale ไว้ 1 ซม. :  100 ซม.  ในแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน ในแบบวางตู้เก็บเอกสารไว้ห่างจากประตูวัดด้วยไม้บรรทัดได้  1.5 ซม. ของจริงก็ต้องวางไว้ห่าง 150 ซม. เป็นต้น

                  อันนี้ไม่ยากเริ่มจาก กำหนดขนาดกระดาษที่จะใช้ print ก่อน เริ่มจาก File —> Page Setup

001

                  กำหนดขนาดกระดาษเป็น A3 แนวนอน

002

                  จากนั้นก็ไปที่ Scale Drawing กำหนดตรงช่อง Custom Scale เป็น 1 cm : 100 cm (ไม่ต้องห่างนะครับ สามารถพิมพ์ลงไปได้เลย)

003

                  ที่นี้ก็ลองสร้างงานออกมา กำหนดขนาดให้เรียบร้อย ลอง print ออกมาและใช้ไม้บรรทัดวัดดู ว่าตรงตาม scale ไหม ผมลองแล้ว ไม่ทำตัวอย่างให้ดูนะครับ